Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Fanø  |  Enhed: -
2019M092020M09
Fanø4,65,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Fanø  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Fanø57,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Fanø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd1 6931 679
Kvinder1 7941 770
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Fanø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte1212
Døde3015
Fødselsoverskud-18-3
Tilflyttede103130
Fraflyttede10195
Nettotilflyttede235
Nettoindvandrede38
Korrektioner02
Befolkningstilvækst-1342
Kvinder
Levendefødte1314
Døde1516
Fødselsoverskud-2-2
Tilflyttede111130
Fraflyttede8993
Nettotilflyttede2237
Nettoindvandrede-38
Korrektioner-1-1
Befolkningstilvækst1642
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fanø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt176129
Seksualforbrydelser i alt173
Voldsforbrydelser i alt1513
Ejendomsforbrydelser i alt139111
Andre straffelovsforbrydelser i alt52
Særlove i alt5724
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt4420
Seksualforbrydelser i alt151
Voldsforbrydelser i alt77
Ejendomsforbrydelser i alt2110
Andre straffelovsforbrydelser i alt12
Særlove i alt2811
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Fanø  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202024,901,1434,00