Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Esbjerg  |  Enhed: -
2021M102022M10
Esbjerg2,52,3
Areal 1. januar
Område: Esbjerg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2022
Esbjerg795,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Folketal den 1. i kvartalet
Område: Esbjerg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K42022K4
Mænd57 89758 082
Kvinder57 57357 684

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Esbjerg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte622599
Døde604628
Fødselsoverskud18-29
Tilflyttede2 2172 162
Fraflyttede2 2392 397
Nettotilflyttede-22- 235
Nettoindvandrede81205
Korrektioner7-4
Befolkningstilvækst84-63
Kvinder
Levendefødte593599
Døde563582
Fødselsoverskud3017
Tilflyttede2 1001 991
Fraflyttede2 2252 280
Nettotilflyttede- 125- 289
Nettoindvandrede102220
Korrektioner5-5
Befolkningstilvækst12-57
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Årstakster i børnepasning
Område: Esbjerg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 82432 664
Vuggestue (0-2 år)35 24437 728
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 84821 180
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)10 00810 208
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 27522 726
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 01010 208
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Esbjerg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt5 9505 680
Seksualforbrydelser i alt121199
Voldsforbrydelser i alt723756
Ejendomsforbrydelser i alt4 7774 449
Andre straffelovsforbrydelser i alt329276
Særlove i alt3 2962 397
Særlovgivning i øvrigt26
Sigtelser
Straffelov i alt2 1332 045
Seksualforbrydelser i alt62135
Voldsforbrydelser i alt535556
Ejendomsforbrydelser i alt1 3161 177
Andre straffelovsforbrydelser i alt220177
Særlove i alt2 7461 666
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Esbjerg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,800,8125,29
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.