Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Esbjerg  |  Enhed: -
2020M082021M08
Esbjerg4,53,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Esbjerg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Esbjerg795,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Esbjerg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd57 98057 982
Kvinder57 67057 547
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Esbjerg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte606622
Døde587604
Fødselsoverskud1918
Tilflyttede2 1962 217
Fraflyttede2 2842 239
Nettotilflyttede-88-22
Nettoindvandrede3181
Korrektioner57
Befolkningstilvækst-3384
Kvinder
Levendefødte584593
Døde528563
Fødselsoverskud5630
Tilflyttede1 9472 100
Fraflyttede2 1942 225
Nettotilflyttede- 247- 125
Nettoindvandrede47102
Korrektioner85
Befolkningstilvækst- 13612
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Esbjerg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 46431 824
Vuggestue (0-2 år)34 26035 244
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost31 464..
Børnehave (3-5 år)19 16419 848
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)9 76810 008
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 73622 275
Skolefritidsordninger (10-13 år)9 76810 010
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Esbjerg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt6 3545 950
Seksualforbrydelser i alt210121
Voldsforbrydelser i alt702723
Ejendomsforbrydelser i alt5 0894 777
Andre straffelovsforbrydelser i alt353329
Særlove i alt3 0033 296
Særlovgivning i øvrigt42
Sigtelser
Straffelov i alt2 3652 133
Seksualforbrydelser i alt15662
Voldsforbrydelser i alt511535
Ejendomsforbrydelser i alt1 4191 316
Andre straffelovsforbrydelser i alt279220
Særlove i alt2 2402 746
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Esbjerg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,800,8125,29