Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Esbjerg  |  Enhed: -
2019M092020M09
Esbjerg3,34,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Esbjerg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Esbjerg795,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Esbjerg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd57 92657 946
Kvinder57 63957 552
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Esbjerg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte611606
Døde590587
Fødselsoverskud2119
Tilflyttede2 0342 196
Fraflyttede2 3522 284
Nettotilflyttede- 318-88
Nettoindvandrede- 11531
Korrektioner1495
Befolkningstilvækst- 263-33
Kvinder
Levendefødte574584
Døde543528
Fødselsoverskud3156
Tilflyttede1 9531 947
Fraflyttede2 1552 194
Nettotilflyttede- 202- 247
Nettoindvandrede547
Korrektioner498
Befolkningstilvækst- 117- 136
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Esbjerg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt6 6026 354
Seksualforbrydelser i alt210210
Voldsforbrydelser i alt630702
Ejendomsforbrydelser i alt5 4375 089
Andre straffelovsforbrydelser i alt325353
Særlove i alt2 8193 003
Særlovgivning i øvrigt34
Sigtelser
Straffelov i alt2 1802 365
Seksualforbrydelser i alt123156
Voldsforbrydelser i alt446511
Ejendomsforbrydelser i alt1 3641 419
Andre straffelovsforbrydelser i alt247279
Særlove i alt1 9822 240
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Esbjerg  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,800,8125,29