Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Tønder  |  Enhed: -
2019M092020M09
Tønder3,54,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Tønder  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Tønder1 283,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Tønder  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd18 83618 713
Kvinder18 56218 409
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Tønder  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte164162
Døde236210
Fødselsoverskud-72-48
Tilflyttede875822
Fraflyttede945962
Nettotilflyttede-70- 140
Nettoindvandrede74108
Korrektioner-8-5
Befolkningstilvækst-76-85
Kvinder
Levendefødte156163
Døde239195
Fødselsoverskud-83-32
Tilflyttede775728
Fraflyttede880903
Nettotilflyttede- 105- 175
Nettoindvandrede8070
Korrektioner-61
Befolkningstilvækst- 114- 136
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Tønder  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 7212 155
Seksualforbrydelser i alt4238
Voldsforbrydelser i alt257188
Ejendomsforbrydelser i alt1 3701 847
Andre straffelovsforbrydelser i alt5282
Særlove i alt889950
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt4931 061
Seksualforbrydelser i alt3227
Voldsforbrydelser i alt187139
Ejendomsforbrydelser i alt241837
Andre straffelovsforbrydelser i alt3358
Særlove i alt546692
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Tønder  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,301,1621,24