Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Sønderborg  |  Enhed: -
2019M092020M09
Sønderborg3,64,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Sønderborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Sønderborg496,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Sønderborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd37 08236 946
Kvinder37 15136 942
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Sønderborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte324310
Døde438416
Fødselsoverskud- 114- 106
Tilflyttede1 2081 188
Fraflyttede1 2811 287
Nettotilflyttede-73-99
Nettoindvandrede16685
Korrektioner-319
Befolkningstilvækst-24- 101
Kvinder
Levendefødte296263
Døde407409
Fødselsoverskud- 111- 146
Tilflyttede1 0461 028
Fraflyttede1 1761 180
Nettotilflyttede- 130- 152
Nettoindvandrede17051
Korrektioner67
Befolkningstilvækst-65- 240
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Sønderborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 4312 889
Seksualforbrydelser i alt7467
Voldsforbrydelser i alt331332
Ejendomsforbrydelser i alt2 9252 377
Andre straffelovsforbrydelser i alt101113
Særlove i alt1 0151 241
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt864875
Seksualforbrydelser i alt5739
Voldsforbrydelser i alt210234
Ejendomsforbrydelser i alt523529
Andre straffelovsforbrydelser i alt7473
Særlove i alt615926
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Sønderborg  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,700,9327,10