Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Billund  |  Enhed: -
2019M092020M09
Billund2,54,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Billund  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Billund540,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Billund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd13 42313 383
Kvinder13 19213 146
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Billund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte130132
Døde152128
Fødselsoverskud-224
Tilflyttede719611
Fraflyttede712710
Nettotilflyttede7-99
Nettoindvandrede11850
Korrektioner-12
Befolkningstilvækst102-43
Kvinder
Levendefødte126131
Døde144115
Fødselsoverskud-1816
Tilflyttede631571
Fraflyttede648638
Nettotilflyttede-17-67
Nettoindvandrede8178
Korrektioner-1-5
Befolkningstilvækst4522
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Billund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 3511 267
Seksualforbrydelser i alt2324
Voldsforbrydelser i alt98105
Ejendomsforbrydelser i alt1 2001 087
Andre straffelovsforbrydelser i alt3051
Særlove i alt679907
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt265317
Seksualforbrydelser i alt1111
Voldsforbrydelser i alt6777
Ejendomsforbrydelser i alt162196
Andre straffelovsforbrydelser i alt2533
Særlove i alt389493
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Billund  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202024,000,8918,48