Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ærø  |  Enhed: -
2019M102020M10
Ærø4,13,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Ærø  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Ærø90,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ærø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd3 0053 006
Kvinder2 9852 952
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ærø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte1114
Døde7457
Fødselsoverskud-63-43
Tilflyttede200217
Fraflyttede218205
Nettotilflyttede-1812
Nettoindvandrede8-2
Korrektioner02
Befolkningstilvækst-73-31
Kvinder
Levendefødte1115
Døde5067
Fødselsoverskud-39-52
Tilflyttede152190
Fraflyttede182215
Nettotilflyttede-30-25
Nettoindvandrede2214
Korrektioner00
Befolkningstilvækst-47-63
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ærø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt133110
Seksualforbrydelser i alt31
Voldsforbrydelser i alt713
Ejendomsforbrydelser i alt10389
Andre straffelovsforbrydelser i alt207
Særlove i alt32456
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt3321
Seksualforbrydelser i alt20
Voldsforbrydelser i alt610
Ejendomsforbrydelser i alt115
Andre straffelovsforbrydelser i alt146
Særlove i alt2828
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ærø  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,101,0730,00