Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Langeland  |  Enhed: -
2020M082021M08
Langeland6,04,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Langeland  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Langeland290,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Langeland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd6 2636 278
Kvinder6 1326 095
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Langeland  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte3528
Døde106111
Fødselsoverskud-71-83
Tilflyttede361361
Fraflyttede339363
Nettotilflyttede22-2
Nettoindvandrede1731
Korrektioner-7-1
Befolkningstilvækst-39-55
Kvinder
Levendefødte2938
Døde101103
Fødselsoverskud-72-65
Tilflyttede337340
Fraflyttede325386
Nettotilflyttede12-46
Nettoindvandrede3338
Korrektioner-34
Befolkningstilvækst-30-69
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Langeland  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 97732 967
Vuggestue (0-2 år)30 70131 944
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)27 33527 863
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 68223 683
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Langeland  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt431421
Seksualforbrydelser i alt37
Voldsforbrydelser i alt6649
Ejendomsforbrydelser i alt331349
Andre straffelovsforbrydelser i alt3116
Særlove i alt214161
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt121109
Seksualforbrydelser i alt34
Voldsforbrydelser i alt4336
Ejendomsforbrydelser i alt5160
Andre straffelovsforbrydelser i alt249
Særlove i alt13491
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Langeland  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,1424,57