Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Nordfyns  |  Enhed: -
2019M092020M09
Nordfyns4,14,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Nordfyns  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Nordfyns452,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Nordfyns  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd15 04114 943
Kvinder14 68714 643
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Nordfyns  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte119125
Døde172171
Fødselsoverskud-53-46
Tilflyttede866841
Fraflyttede809918
Nettotilflyttede57-77
Nettoindvandrede6048
Korrektioner014
Befolkningstilvækst64-61
Kvinder
Levendefødte110133
Døde137163
Fødselsoverskud-27-30
Tilflyttede813740
Fraflyttede747751
Nettotilflyttede66-11
Nettoindvandrede7566
Korrektioner-18
Befolkningstilvækst11333
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Nordfyns  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 196981
Seksualforbrydelser i alt228
Voldsforbrydelser i alt179202
Ejendomsforbrydelser i alt954741
Andre straffelovsforbrydelser i alt4130
Særlove i alt415436
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt368289
Seksualforbrydelser i alt92
Voldsforbrydelser i alt122153
Ejendomsforbrydelser i alt209116
Andre straffelovsforbrydelser i alt2818
Særlove i alt197225
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Nordfyns  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,001,0429,98