Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Svendborg  |  Enhed: -
2019M092020M09
Svendborg4,15,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Svendborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Svendborg415,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Svendborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd29 08929 000
Kvinder29 39629 355
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Svendborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte256228
Døde360328
Fødselsoverskud- 104- 100
Tilflyttede1 6121 520
Fraflyttede1 5841 557
Nettotilflyttede28-37
Nettoindvandrede49- 107
Korrektioner-167
Befolkningstilvækst-43- 237
Kvinder
Levendefødte248229
Døde329321
Fødselsoverskud-81-92
Tilflyttede1 3691 350
Fraflyttede1 4401 293
Nettotilflyttede-7157
Nettoindvandrede103-25
Korrektioner-7-6
Befolkningstilvækst-56-66
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Svendborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 4222 299
Seksualforbrydelser i alt3831
Voldsforbrydelser i alt279278
Ejendomsforbrydelser i alt1 9671 883
Andre straffelovsforbrydelser i alt138107
Særlove i alt874995
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt642566
Seksualforbrydelser i alt3124
Voldsforbrydelser i alt181160
Ejendomsforbrydelser i alt313307
Andre straffelovsforbrydelser i alt11775
Særlove i alt535691
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Svendborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,0223,32