Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Svendborg  |  Enhed: -
2020M082021M08
Svendborg5,53,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Svendborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Svendborg415,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Svendborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd28 93329 240
Kvinder29 32829 669
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Svendborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte228235
Døde328357
Fødselsoverskud- 100- 122
Tilflyttede1 5201 808
Fraflyttede1 5571 654
Nettotilflyttede-37154
Nettoindvandrede- 10772
Korrektioner716
Befolkningstilvækst- 237120
Kvinder
Levendefødte229237
Døde321321
Fødselsoverskud-92-84
Tilflyttede1 3501 554
Fraflyttede1 2931 368
Nettotilflyttede57186
Nettoindvandrede-2564
Korrektioner-66
Befolkningstilvækst-66172
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Svendborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 69234 496
Vuggestue (0-2 år)37 78540 942
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 88922 363
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)3 7404 191
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 77719 503
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Svendborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 2992 163
Seksualforbrydelser i alt3138
Voldsforbrydelser i alt278224
Ejendomsforbrydelser i alt1 8831 776
Andre straffelovsforbrydelser i alt107125
Særlove i alt9951 098
Særlovgivning i øvrigt03
Sigtelser
Straffelov i alt566602
Seksualforbrydelser i alt2424
Voldsforbrydelser i alt160150
Ejendomsforbrydelser i alt307356
Andre straffelovsforbrydelser i alt7572
Særlove i alt691560
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Svendborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,0223,32