Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Odense  |  Enhed: -
2020M082021M08
Odense5,84,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Odense  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Odense305,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Odense  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd101 254101 253
Kvinder103 464103 542
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Odense  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte1 2051 160
Døde885861
Fødselsoverskud320299
Tilflyttede5 6615 942
Fraflyttede5 4375 812
Nettotilflyttede224130
Nettoindvandrede-92- 249
Korrektioner-14-9
Befolkningstilvækst438171
Kvinder
Levendefødte1 1011 174
Døde842864
Fødselsoverskud259310
Tilflyttede5 2385 810
Fraflyttede5 2545 508
Nettotilflyttede-16302
Nettoindvandrede40- 167
Korrektioner-8-2
Befolkningstilvækst275443
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Odense  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 93231 251
Vuggestue (0-2 år)35 40934 914
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 31719 965
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)24 35424 728
Skolefritidsordninger (10-13 år)17 02817 116
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odense  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt13 13512 685
Seksualforbrydelser i alt171189
Voldsforbrydelser i alt1 251994
Ejendomsforbrydelser i alt11 30210 991
Andre straffelovsforbrydelser i alt411511
Særlove i alt3 3844 328
Særlovgivning i øvrigt57
Sigtelser
Straffelov i alt3 3133 962
Seksualforbrydelser i alt107119
Voldsforbrydelser i alt777639
Ejendomsforbrydelser i alt2 1532 889
Andre straffelovsforbrydelser i alt276315
Særlove i alt2 3543 259
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Odense  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,430,6821,71