Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Odense  |  Enhed: -
2019M102020M10
Odense4,85,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Odense  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Odense305,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Odense  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd101 625101 829
Kvinder103 672104 052
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Odense  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte1 2291 205
Døde856885
Fødselsoverskud373320
Tilflyttede5 4475 661
Fraflyttede5 4335 437
Nettotilflyttede14224
Nettoindvandrede714-92
Korrektioner-5-14
Befolkningstilvækst1 096438
Kvinder
Levendefødte1 0861 101
Døde849842
Fødselsoverskud237259
Tilflyttede5 1235 238
Fraflyttede5 1115 254
Nettotilflyttede12-16
Nettoindvandrede48240
Korrektioner7-8
Befolkningstilvækst738275
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odense  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt12 60413 135
Seksualforbrydelser i alt172171
Voldsforbrydelser i alt1 0921 251
Ejendomsforbrydelser i alt11 04611 302
Andre straffelovsforbrydelser i alt294411
Særlove i alt3 3633 384
Særlovgivning i øvrigt15
Sigtelser
Straffelov i alt2 7573 313
Seksualforbrydelser i alt104107
Voldsforbrydelser i alt675777
Ejendomsforbrydelser i alt1 7672 153
Andre straffelovsforbrydelser i alt211276
Særlove i alt2 2632 354
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Odense  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,430,6821,71