Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Nyborg  |  Enhed: -
2020M082021M08
Nyborg5,23,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Nyborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Nyborg276,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Nyborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd15 75415 834
Kvinder16 17916 183
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Nyborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte130121
Døde185213
Fødselsoverskud-55-92
Tilflyttede834913
Fraflyttede798892
Nettotilflyttede3621
Nettoindvandrede-4040
Korrektioner-7-1
Befolkningstilvækst-66-32
Kvinder
Levendefødte129116
Døde190174
Fødselsoverskud-61-58
Tilflyttede813823
Fraflyttede753825
Nettotilflyttede60-2
Nettoindvandrede3520
Korrektioner-1-4
Befolkningstilvækst33-44
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Nyborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 41632 142
Vuggestue (0-2 år)37 45538 346
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 41620 911
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)14 03614 245
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Nyborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 5881 403
Seksualforbrydelser i alt3023
Voldsforbrydelser i alt265187
Ejendomsforbrydelser i alt1 2141 100
Andre straffelovsforbrydelser i alt7993
Særlove i alt642634
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt343461
Seksualforbrydelser i alt1716
Voldsforbrydelser i alt120151
Ejendomsforbrydelser i alt150230
Andre straffelovsforbrydelser i alt5664
Særlove i alt465472
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Nyborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,1027,83