Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Nyborg  |  Enhed: -
2019M102020M10
Nyborg4,04,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Nyborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Nyborg276,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Nyborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd15 81915 766
Kvinder16 17216 152
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Nyborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte133130
Døde190185
Fødselsoverskud-57-55
Tilflyttede859834
Fraflyttede793798
Nettotilflyttede6636
Nettoindvandrede38-40
Korrektioner-11-7
Befolkningstilvækst36-66
Kvinder
Levendefødte111129
Døde194190
Fødselsoverskud-83-61
Tilflyttede773813
Fraflyttede778753
Nettotilflyttede-560
Nettoindvandrede7235
Korrektioner-10-1
Befolkningstilvækst-2633
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Nyborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 5481 588
Seksualforbrydelser i alt2130
Voldsforbrydelser i alt284265
Ejendomsforbrydelser i alt1 1601 214
Andre straffelovsforbrydelser i alt8379
Særlove i alt549642
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt369343
Seksualforbrydelser i alt1617
Voldsforbrydelser i alt159120
Ejendomsforbrydelser i alt132150
Andre straffelovsforbrydelser i alt6256
Særlove i alt349465
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Nyborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,1027,83