Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Faaborg-Midtfyn633,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte242230
Døde309352
Fødselsoverskud-67- 122
Tilflyttede1 6571 528
Fraflyttede1 5551 411
Nettotilflyttede102117
Nettoindvandrede81201
Korrektioner50
Befolkningstilvækst121196
Kvinder
Levendefødte221201
Døde282323
Fødselsoverskud-61- 122
Tilflyttede1 5061 398
Fraflyttede1 4841 323
Nettotilflyttede2275
Nettoindvandrede85253
Korrektioner-12
Befolkningstilvækst45208
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 5751 531
Seksualforbrydelser i alt4060
Voldsforbrydelser i alt189168
Ejendomsforbrydelser i alt1 2221 208
Andre straffelovsforbrydelser i alt12495
Særlove i alt600721
Særlovgivning i øvrigt13
Sigtelser
Straffelov i alt348405
Seksualforbrydelser i alt2432
Voldsforbrydelser i alt93107
Ejendomsforbrydelser i alt171223
Andre straffelovsforbrydelser i alt6043
Særlove i alt339496
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet