Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: -
2019M102020M10
Faaborg-Midtfyn3,64,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Faaborg-Midtfyn633,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd25 92925 826
Kvinder25 63725 736
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte212198
Døde307281
Fødselsoverskud-95-83
Tilflyttede1 5491 435
Fraflyttede1 3541 506
Nettotilflyttede195-71
Nettoindvandrede87-93
Korrektioner91
Befolkningstilvækst196- 246
Kvinder
Levendefødte222218
Døde265263
Fødselsoverskud-43-45
Tilflyttede1 4261 369
Fraflyttede1 3611 341
Nettotilflyttede6528
Nettoindvandrede608
Korrektioner-52
Befolkningstilvækst77-7
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 7591 539
Seksualforbrydelser i alt2853
Voldsforbrydelser i alt229179
Ejendomsforbrydelser i alt1 4521 245
Andre straffelovsforbrydelser i alt5062
Særlove i alt760609
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt343326
Seksualforbrydelser i alt1840
Voldsforbrydelser i alt123101
Ejendomsforbrydelser i alt167146
Andre straffelovsforbrydelser i alt3539
Særlove i alt466383
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Faaborg-Midtfyn  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,101,0522,85