Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Assens  |  Enhed: -
2019M102020M10
Assens3,74,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Assens  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Assens511,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Assens  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd20 59820 495
Kvinder20 46220 296
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Assens  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte201172
Døde250222
Fødselsoverskud-49-50
Tilflyttede1 0971 092
Fraflyttede1 1751 166
Nettotilflyttede-78-74
Nettoindvandrede37-30
Korrektioner-32
Befolkningstilvækst-93- 152
Kvinder
Levendefødte165150
Døde247211
Fødselsoverskud-82-61
Tilflyttede1 0891 031
Fraflyttede1 0831 082
Nettotilflyttede6-51
Nettoindvandrede5110
Korrektioner27
Befolkningstilvækst-23-95
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Assens  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 3751 550
Seksualforbrydelser i alt4334
Voldsforbrydelser i alt111138
Ejendomsforbrydelser i alt1 1791 347
Andre straffelovsforbrydelser i alt4231
Særlove i alt515664
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt255330
Seksualforbrydelser i alt3127
Voldsforbrydelser i alt6491
Ejendomsforbrydelser i alt129188
Andre straffelovsforbrydelser i alt3124
Særlove i alt309403
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Assens  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,100,9522,12