Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vordingborg  |  Enhed: -
2019M102020M10
Vordingborg4,54,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Vordingborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Vordingborg620,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vordingborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd22 60322 540
Kvinder23 01922 825
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vordingborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte188166
Døde330296
Fødselsoverskud- 142- 130
Tilflyttede1 2211 236
Fraflyttede1 2231 270
Nettotilflyttede-2-34
Nettoindvandrede2571
Korrektioner-85
Befolkningstilvækst- 127-88
Kvinder
Levendefødte138143
Døde284308
Fødselsoverskud- 146- 165
Tilflyttede1 1551 156
Fraflyttede1 1731 212
Nettotilflyttede-18-56
Nettoindvandrede2460
Korrektioner-4-1
Befolkningstilvækst- 144- 162
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vordingborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 0431 868
Seksualforbrydelser i alt7146
Voldsforbrydelser i alt265268
Ejendomsforbrydelser i alt1 6421 485
Andre straffelovsforbrydelser i alt6569
Særlove i alt705911
Særlovgivning i øvrigt23
Sigtelser
Straffelov i alt562677
Seksualforbrydelser i alt4128
Voldsforbrydelser i alt190199
Ejendomsforbrydelser i alt276397
Andre straffelovsforbrydelser i alt5553
Særlove i alt392614
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vordingborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,201,0232,32