Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Guldborgsund  |  Enhed: -
2019M102020M10
Guldborgsund4,44,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Guldborgsund  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Guldborgsund900,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Guldborgsund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd30 33230 069
Kvinder30 41930 240
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Guldborgsund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte233242
Døde459427
Fødselsoverskud- 226- 185
Tilflyttede1 4141 460
Fraflyttede1 3871 460
Nettotilflyttede270
Nettoindvandrede4477
Korrektioner-27-1
Befolkningstilvækst- 182- 109
Kvinder
Levendefødte219238
Døde392389
Fødselsoverskud- 173- 151
Tilflyttede1 2551 307
Fraflyttede1 2681 302
Nettotilflyttede-135
Nettoindvandrede7849
Korrektioner1-2
Befolkningstilvækst- 107-99
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Guldborgsund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 2393 607
Seksualforbrydelser i alt8957
Voldsforbrydelser i alt444517
Ejendomsforbrydelser i alt2 5902 893
Andre straffelovsforbrydelser i alt116140
Særlove i alt1 2991 478
Særlovgivning i øvrigt33
Sigtelser
Straffelov i alt1 0731 524
Seksualforbrydelser i alt6340
Voldsforbrydelser i alt325389
Ejendomsforbrydelser i alt599984
Andre straffelovsforbrydelser i alt86111
Særlove i alt703938
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Guldborgsund  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,801,1632,34