Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Næstved  |  Enhed: -
2019M092020M09
Næstved3,74,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Næstved  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Næstved676,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Næstved  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd41 27341 224
Kvinder41 88341 825
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Næstved  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte391372
Døde451380
Fødselsoverskud-60-8
Tilflyttede2 0342 174
Fraflyttede1 9632 058
Nettotilflyttede71116
Nettoindvandrede62-28
Korrektioner6-6
Befolkningstilvækst7974
Kvinder
Levendefødte360347
Døde459409
Fødselsoverskud-99-62
Tilflyttede1 9032 029
Fraflyttede1 8761 892
Nettotilflyttede27137
Nettoindvandrede442
Korrektioner21
Befolkningstilvækst-2678
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Næstved  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt4 1113 623
Seksualforbrydelser i alt9876
Voldsforbrydelser i alt320395
Ejendomsforbrydelser i alt3 5793 060
Andre straffelovsforbrydelser i alt11492
Særlove i alt2 2851 460
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt1 3951 015
Seksualforbrydelser i alt5940
Voldsforbrydelser i alt204264
Ejendomsforbrydelser i alt1 038649
Andre straffelovsforbrydelser i alt9462
Særlove i alt1 821992
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Næstved  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,000,9825,00