Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lolland  |  Enhed: -
2020M082021M08
Lolland6,04,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Lolland  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Lolland886,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lolland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd20 64220 358
Kvinder20 17419 973
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lolland  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte141104
Døde356364
Fødselsoverskud- 215- 260
Tilflyttede1 003983
Fraflyttede1 0281 088
Nettotilflyttede-25- 105
Nettoindvandrede-3821
Korrektioner4210
Befolkningstilvækst- 236- 334
Kvinder
Levendefødte149111
Døde338321
Fødselsoverskud- 189- 210
Tilflyttede841832
Fraflyttede943886
Nettotilflyttede- 102-54
Nettoindvandrede-927
Korrektioner265
Befolkningstilvækst- 274- 232
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Lolland  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 55233 024
Vuggestue (0-2 år)35 14836 072
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 42820 712
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 49218 780
Skolefritidsordninger (10-13 år)..11 316
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lolland  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 0282 191
Seksualforbrydelser i alt5753
Voldsforbrydelser i alt377344
Ejendomsforbrydelser i alt2 5011 728
Andre straffelovsforbrydelser i alt9366
Særlove i alt1 850962
Særlovgivning i øvrigt30
Sigtelser
Straffelov i alt1 213883
Seksualforbrydelser i alt3939
Voldsforbrydelser i alt269268
Ejendomsforbrydelser i alt836532
Andre straffelovsforbrydelser i alt6944
Særlove i alt973535
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lolland  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,2333,09