Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lolland  |  Enhed: -
2019M102020M10
Lolland4,85,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Lolland  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Lolland886,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lolland  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd20 93020 539
Kvinder20 36420 079
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lolland  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte131141
Døde383356
Fødselsoverskud- 252- 215
Tilflyttede1 0221 003
Fraflyttede1 0171 028
Nettotilflyttede5-25
Nettoindvandrede45-38
Korrektioner842
Befolkningstilvækst- 194- 236
Kvinder
Levendefødte161149
Døde315338
Fødselsoverskud- 154- 189
Tilflyttede814841
Fraflyttede860943
Nettotilflyttede-46- 102
Nettoindvandrede34-9
Korrektioner-726
Befolkningstilvækst- 173- 274
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lolland  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 8003 028
Seksualforbrydelser i alt7257
Voldsforbrydelser i alt525377
Ejendomsforbrydelser i alt2 1032 501
Andre straffelovsforbrydelser i alt10093
Særlove i alt1 5651 850
Særlovgivning i øvrigt03
Sigtelser
Straffelov i alt8821 213
Seksualforbrydelser i alt5339
Voldsforbrydelser i alt346269
Ejendomsforbrydelser i alt412836
Andre straffelovsforbrydelser i alt7169
Særlove i alt633973
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lolland  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,2333,09