Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lejre  |  Enhed: -
2020M082021M08
Lejre3,52,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Lejre  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Lejre238,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd13 96614 178
Kvinder14 14114 326
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lejre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte123121
Døde135158
Fødselsoverskud-12-37
Tilflyttede1 1151 133
Fraflyttede9981 064
Nettotilflyttede11769
Nettoindvandrede913
Korrektioner-9-1
Befolkningstilvækst10544
Kvinder
Levendefødte132108
Døde107106
Fødselsoverskud252
Tilflyttede1 0311 102
Fraflyttede954994
Nettotilflyttede77108
Nettoindvandrede2021
Korrektioner-62
Befolkningstilvækst116133
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Lejre  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 89134 210
Vuggestue (0-2 år)38 87437 554
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 26118 601
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 22718 689
Skolefritidsordninger (10-13 år)..10 923
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lejre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt699666
Seksualforbrydelser i alt1524
Voldsforbrydelser i alt6679
Ejendomsforbrydelser i alt589538
Andre straffelovsforbrydelser i alt2925
Særlove i alt388214
Særlovgivning i øvrigt30
Sigtelser
Straffelov i alt99134
Seksualforbrydelser i alt69
Voldsforbrydelser i alt2837
Ejendomsforbrydelser i alt5375
Andre straffelovsforbrydelser i alt1213
Særlove i alt226110
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lejre  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,311,0528,23