Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lejre  |  Enhed: -
2021M062022M06
Lejre2,82,2
Ifm. offentliggørelsen 29. juli 2022 af ledighedstallene for juni er tallene for maj revideret, mens april og tidligere måneder først revideres med udgivelsen 31. august.
Areal 1. januar
Område: Lejre  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2022
Lejre238,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K32022K3
Mænd14 17814 323
Kvinder14 32614 578

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte121137
Døde158135
Fødselsoverskud-372
Tilflyttede1 1331 310
Fraflyttede1 0641 137
Nettotilflyttede69173
Nettoindvandrede1332
Korrektioner-14
Befolkningstilvækst44211
Kvinder
Levendefødte108150
Døde106137
Fødselsoverskud213
Tilflyttede1 1021 279
Fraflyttede9941 084
Nettotilflyttede108195
Nettoindvandrede2124
Korrektioner27
Befolkningstilvækst133239
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Årstakster i børnepasning
Område: Lejre  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 21034 738
Vuggestue (0-2 år)37 55440 601
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)18 60119 514
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 68919 063
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 92311 143
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt666784
Seksualforbrydelser i alt2417
Voldsforbrydelser i alt7993
Ejendomsforbrydelser i alt538646
Andre straffelovsforbrydelser i alt2528
Særlove i alt214314
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt134304
Seksualforbrydelser i alt912
Voldsforbrydelser i alt3742
Ejendomsforbrydelser i alt75240
Andre straffelovsforbrydelser i alt1310
Særlove i alt110163
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Lejre  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,311,0528,23