Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lejre  |  Enhed: -
2019M102020M10
Lejre2,63,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Lejre  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Lejre238,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lejre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd14 02614 008
Kvinder14 06914 125
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lejre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte109123
Døde142135
Fødselsoverskud-33-12
Tilflyttede1 0751 115
Fraflyttede909998
Nettotilflyttede166117
Nettoindvandrede359
Korrektioner-9-9
Befolkningstilvækst159105
Kvinder
Levendefødte103132
Døde133107
Fødselsoverskud-3025
Tilflyttede9821 031
Fraflyttede913954
Nettotilflyttede6977
Nettoindvandrede3020
Korrektioner3-6
Befolkningstilvækst72116
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lejre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 289699
Seksualforbrydelser i alt1115
Voldsforbrydelser i alt8966
Ejendomsforbrydelser i alt1 172589
Andre straffelovsforbrydelser i alt1729
Særlove i alt303388
Særlovgivning i øvrigt03
Sigtelser
Straffelov i alt52199
Seksualforbrydelser i alt56
Voldsforbrydelser i alt3928
Ejendomsforbrydelser i alt46953
Andre straffelovsforbrydelser i alt812
Særlove i alt146226
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lejre  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,311,0528,23