Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Sorø  |  Enhed: -
2019M092020M09
Sorø3,64,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Sorø  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Sorø308,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Sorø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd14 99715 038
Kvinder14 86914 939
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Sorø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte136114
Døde152160
Fødselsoverskud-16-46
Tilflyttede1 0951 107
Fraflyttede1 0111 041
Nettotilflyttede8466
Nettoindvandrede40-12
Korrektioner-2-16
Befolkningstilvækst106-8
Kvinder
Levendefødte125118
Døde167164
Fødselsoverskud-42-46
Tilflyttede1 0001 025
Fraflyttede928948
Nettotilflyttede7277
Nettoindvandrede2923
Korrektioner01
Befolkningstilvækst5955
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Sorø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 4211 240
Seksualforbrydelser i alt4153
Voldsforbrydelser i alt149112
Ejendomsforbrydelser i alt1 2031 049
Andre straffelovsforbrydelser i alt2826
Særlove i alt423512
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt394320
Seksualforbrydelser i alt3039
Voldsforbrydelser i alt10477
Ejendomsforbrydelser i alt238186
Andre straffelovsforbrydelser i alt2218
Særlove i alt258353
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Sorø  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202026,400,9525,74