Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Slagelse  |  Enhed: -
2021M062022M06
Slagelse4,23,0
Ifm. offentliggørelsen 29. juli 2022 af ledighedstallene for juni er tallene for maj revideret, mens april og tidligere måneder først revideres med udgivelsen 31. august.
Areal 1. januar
Område: Slagelse  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2022
Slagelse568,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Folketal den 1. i kvartalet
Område: Slagelse  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K32022K3
Mænd39 56539 738
Kvinder39 99040 208

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Slagelse  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte383390
Døde469464
Fødselsoverskud-86-74
Tilflyttede2 0192 132
Fraflyttede2 0421 898
Nettotilflyttede-23234
Nettoindvandrede51123
Korrektioner56
Befolkningstilvækst-53289
Kvinder
Levendefødte408361
Døde455438
Fødselsoverskud-47-77
Tilflyttede1 8912 009
Fraflyttede1 8211 801
Nettotilflyttede70208
Nettoindvandrede83133
Korrektioner-416
Befolkningstilvækst102280
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Årstakster i børnepasning
Område: Slagelse  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 25633 209
Vuggestue (0-2 år)36 28839 072
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)17 28018 601
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)11 02811 858
Fritidsklubber (10-13 år)2 8322 893
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 42417 721
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Slagelse  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt4 8333 411
Seksualforbrydelser i alt9890
Voldsforbrydelser i alt616464
Ejendomsforbrydelser i alt3 9752 733
Andre straffelovsforbrydelser i alt144124
Særlove i alt1 2841 202
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt2 3141 096
Seksualforbrydelser i alt6255
Voldsforbrydelser i alt511317
Ejendomsforbrydelser i alt1 632634
Andre straffelovsforbrydelser i alt10990
Særlove i alt828655
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Slagelse  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,100,9625,30