Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Slagelse  |  Enhed: -
2019M102020M10
Slagelse4,25,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Slagelse  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Slagelse568,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Slagelse  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd39 33739 329
Kvinder39 64839 777
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Slagelse  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte368385
Døde428458
Fødselsoverskud-60-73
Tilflyttede1 9351 930
Fraflyttede1 8871 946
Nettotilflyttede48-16
Nettoindvandrede6474
Korrektioner-87
Befolkningstilvækst44-8
Kvinder
Levendefødte393349
Døde450408
Fødselsoverskud-57-59
Tilflyttede1 8131 800
Fraflyttede1 7591 805
Nettotilflyttede54-5
Nettoindvandrede6872
Korrektioner-40
Befolkningstilvækst618
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Slagelse  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt4 6864 560
Seksualforbrydelser i alt9188
Voldsforbrydelser i alt564696
Ejendomsforbrydelser i alt3 9393 653
Andre straffelovsforbrydelser i alt92123
Særlove i alt3 7261 887
Særlovgivning i øvrigt23
Sigtelser
Straffelov i alt1 3381 532
Seksualforbrydelser i alt6257
Voldsforbrydelser i alt380568
Ejendomsforbrydelser i alt823819
Andre straffelovsforbrydelser i alt7388
Særlove i alt3 1191 333
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Slagelse  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,100,9625,30