Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ringsted  |  Enhed: -
2019M092020M09
Ringsted3,34,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Ringsted  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Ringsted294,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ringsted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd17 46817 549
Kvinder17 28517 323
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ringsted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte187165
Døde176150
Fødselsoverskud1115
Tilflyttede1 1201 127
Fraflyttede1 0491 067
Nettotilflyttede7160
Nettoindvandrede8746
Korrektioner-27-17
Befolkningstilvækst142104
Kvinder
Levendefødte152152
Døde155148
Fødselsoverskud-34
Tilflyttede1 0191 040
Fraflyttede9851 057
Nettotilflyttede34-17
Nettoindvandrede8241
Korrektioner-3-5
Befolkningstilvækst11023
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ringsted  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 7331 511
Seksualforbrydelser i alt2433
Voldsforbrydelser i alt107146
Ejendomsforbrydelser i alt1 5691 278
Andre straffelovsforbrydelser i alt3354
Særlove i alt680617
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt353373
Seksualforbrydelser i alt1524
Voldsforbrydelser i alt6385
Ejendomsforbrydelser i alt256239
Andre straffelovsforbrydelser i alt1925
Særlove i alt403365
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ringsted  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,100,9524,74