Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Kalundborg  |  Enhed: -
2019M102020M10
Kalundborg3,54,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Kalundborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Kalundborg575,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Kalundborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd24 32624 278
Kvinder24 19824 137
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Kalundborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte210200
Døde331322
Fødselsoverskud- 121- 122
Tilflyttede1 3191 273
Fraflyttede1 3721 344
Nettotilflyttede-53-71
Nettoindvandrede-3049
Korrektioner-5-7
Befolkningstilvækst- 209- 151
Kvinder
Levendefødte197194
Døde257249
Fødselsoverskud-60-55
Tilflyttede1 2751 274
Fraflyttede1 3011 335
Nettotilflyttede-26-61
Nettoindvandrede-727
Korrektioner1-5
Befolkningstilvækst-92-94
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kalundborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 1772 015
Seksualforbrydelser i alt3361
Voldsforbrydelser i alt223282
Ejendomsforbrydelser i alt1 8731 619
Andre straffelovsforbrydelser i alt4853
Særlove i alt664998
Særlovgivning i øvrigt31
Sigtelser
Straffelov i alt577662
Seksualforbrydelser i alt1743
Voldsforbrydelser i alt111177
Ejendomsforbrydelser i alt414411
Andre straffelovsforbrydelser i alt3531
Særlove i alt338452
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Kalundborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,401,0134,00