Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Kalundborg  |  Enhed: -
2021M062022M06
Kalundborg3,42,9
Ifm. offentliggørelsen 29. juli 2022 af ledighedstallene for juni er tallene for maj revideret, mens april og tidligere måneder først revideres med udgivelsen 31. august.
Areal 1. januar
Område: Kalundborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2022
Kalundborg575,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Folketal den 1. i kvartalet
Område: Kalundborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K32022K3
Mænd24 31824 442
Kvinder24 10924 207

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Kalundborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte205191
Døde304313
Fødselsoverskud-99- 122
Tilflyttede1 4611 403
Fraflyttede1 3661 360
Nettotilflyttede9543
Nettoindvandrede3885
Korrektioner-45
Befolkningstilvækst3011
Kvinder
Levendefødte191178
Døde255308
Fødselsoverskud-64- 130
Tilflyttede1 3651 355
Fraflyttede1 3411 438
Nettotilflyttede24-83
Nettoindvandrede5476
Korrektioner77
Befolkningstilvækst21- 130
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Årstakster i børnepasning
Område: Kalundborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost27 48927 467
Vuggestue (0-2 år)28 05029 106
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 08822 715
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 64721 054
Skolefritidsordninger (10-13 år)8 0418 195
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kalundborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 6561 879
Seksualforbrydelser i alt3842
Voldsforbrydelser i alt199221
Ejendomsforbrydelser i alt1 3321 545
Andre straffelovsforbrydelser i alt8771
Særlove i alt650632
Særlovgivning i øvrigt31
Sigtelser
Straffelov i alt392706
Seksualforbrydelser i alt1923
Voldsforbrydelser i alt99110
Ejendomsforbrydelser i alt241534
Andre straffelovsforbrydelser i alt3339
Særlove i alt401352
Særlovgivning i øvrigt30
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Kalundborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,201,0134,00