Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Faxe  |  Enhed: -
2019M102020M10
Faxe3,64,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Faxe  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Faxe404,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Faxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd18 57018 660
Kvinder17 95017 945
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Faxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte157150
Døde191190
Fødselsoverskud-34-40
Tilflyttede1 3121 274
Fraflyttede1 1091 206
Nettotilflyttede20368
Nettoindvandrede5914
Korrektioner-15-4
Befolkningstilvækst21338
Kvinder
Levendefødte142132
Døde185199
Fødselsoverskud-43-67
Tilflyttede1 1661 177
Fraflyttede9971 109
Nettotilflyttede16968
Nettoindvandrede3922
Korrektioner-42
Befolkningstilvækst16125
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Faxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 3701 200
Seksualforbrydelser i alt5523
Voldsforbrydelser i alt109129
Ejendomsforbrydelser i alt1 1871 013
Andre straffelovsforbrydelser i alt1935
Særlove i alt492558
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt279240
Seksualforbrydelser i alt4611
Voldsforbrydelser i alt6189
Ejendomsforbrydelser i alt154118
Andre straffelovsforbrydelser i alt1822
Særlove i alt255373
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Faxe  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,801,0825,00