Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Faxe  |  Enhed: -
2021M062022M06
Faxe3,42,5
Ifm. offentliggørelsen 29. juli 2022 af ledighedstallene for juni er tallene for maj revideret, mens april og tidligere måneder først revideres med udgivelsen 31. august.
Areal 1. januar
Område: Faxe  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2022
Faxe404,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Folketal den 1. i kvartalet
Område: Faxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K32022K3
Mænd18 90718 972
Kvinder18 07218 260

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Faxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte160155
Døde231210
Fødselsoverskud-71-55
Tilflyttede1 2791 532
Fraflyttede1 2091 310
Nettotilflyttede70222
Nettoindvandrede12194
Korrektioner-4-8
Befolkningstilvækst116253
Kvinder
Levendefødte129154
Døde179173
Fødselsoverskud-50-19
Tilflyttede1 1241 331
Fraflyttede1 0981 145
Nettotilflyttede26186
Nettoindvandrede4329
Korrektioner2-1
Befolkningstilvækst21195
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Årstakster i børnepasning
Område: Faxe  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 35635 172
Vuggestue (0-2 år)36 12038 232
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 71620 760
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)8 77210 320
Fritidsklubber (10-13 år)3 5284 488
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 38820 796
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 5487 704
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Faxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 3021 007
Seksualforbrydelser i alt3934
Voldsforbrydelser i alt194118
Ejendomsforbrydelser i alt1 041802
Andre straffelovsforbrydelser i alt2853
Særlove i alt1 223477
Særlovgivning i øvrigt34
Sigtelser
Straffelov i alt418328
Seksualforbrydelser i alt2325
Voldsforbrydelser i alt16292
Ejendomsforbrydelser i alt214170
Andre straffelovsforbrydelser i alt1941
Særlove i alt1 038268
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Faxe  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,801,0825,00