Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Holbæk  |  Enhed: -
2019M102020M10
Holbæk3,03,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Holbæk  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Holbæk577,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Holbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd35 57135 721
Kvinder35 88536 091
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Holbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte326323
Døde364386
Fødselsoverskud-38-63
Tilflyttede2 0442 160
Fraflyttede1 9091 953
Nettotilflyttede135207
Nettoindvandrede128
Korrektioner89-20
Befolkningstilvækst187152
Kvinder
Levendefødte334288
Døde361330
Fødselsoverskud-27-42
Tilflyttede1 8831 968
Fraflyttede1 8111 871
Nettotilflyttede7297
Nettoindvandrede3645
Korrektioner46-8
Befolkningstilvækst12792
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Holbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 0832 938
Seksualforbrydelser i alt8547
Voldsforbrydelser i alt308344
Ejendomsforbrydelser i alt2 6192 450
Andre straffelovsforbrydelser i alt7197
Særlove i alt1 3261 455
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt719667
Seksualforbrydelser i alt6125
Voldsforbrydelser i alt154179
Ejendomsforbrydelser i alt464419
Andre straffelovsforbrydelser i alt4044
Særlove i alt751855
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Holbæk  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,300,9625,09