Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Odsherred  |  Enhed: -
2019M102020M10
Odsherred3,84,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Odsherred  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Odsherred354,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Odsherred  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd16 61216 468
Kvinder16 49516 389
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Odsherred  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte10198
Døde241245
Fødselsoverskud- 140- 147
Tilflyttede1 0141 004
Fraflyttede898933
Nettotilflyttede11671
Nettoindvandrede4015
Korrektioner13-9
Befolkningstilvækst29-70
Kvinder
Levendefødte112105
Døde204232
Fødselsoverskud-92- 127
Tilflyttede940905
Fraflyttede873926
Nettotilflyttede67-21
Nettoindvandrede3357
Korrektioner2-4
Befolkningstilvækst10-95
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odsherred  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 9501 757
Seksualforbrydelser i alt2643
Voldsforbrydelser i alt159181
Ejendomsforbrydelser i alt1 7321 463
Andre straffelovsforbrydelser i alt3370
Særlove i alt584569
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt340331
Seksualforbrydelser i alt1231
Voldsforbrydelser i alt6284
Ejendomsforbrydelser i alt254179
Andre straffelovsforbrydelser i alt1237
Særlove i alt280293
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Odsherred  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,300,9834,00