Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Gribskov  |  Enhed: -
2019M102020M10
Gribskov2,63,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Gribskov  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Gribskov279,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Gribskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd20 57520 499
Kvinder20 59520 611
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Gribskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte133135
Døde256230
Fødselsoverskud- 123-95
Tilflyttede1 3901 402
Fraflyttede1 3121 460
Nettotilflyttede78-58
Nettoindvandrede9212
Korrektioner224
Befolkningstilvækst49- 117
Kvinder
Levendefødte134123
Døde231218
Fødselsoverskud-97-95
Tilflyttede1 3361 344
Fraflyttede1 3721 348
Nettotilflyttede-36-4
Nettoindvandrede6352
Korrektioner-117
Befolkningstilvækst-71-30
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gribskov  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 9351 959
Seksualforbrydelser i alt4972
Voldsforbrydelser i alt132161
Ejendomsforbrydelser i alt1 7041 663
Andre straffelovsforbrydelser i alt5063
Særlove i alt538704
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt301291
Seksualforbrydelser i alt3144
Voldsforbrydelser i alt5976
Ejendomsforbrydelser i alt185149
Andre straffelovsforbrydelser i alt2622
Særlove i alt224355
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Gribskov  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,400,8529,34