Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Solrød  |  Enhed: -
2019M102020M10
Solrød2,43,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Solrød  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Solrød40,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Solrød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd11 44111 544
Kvinder11 76711 850
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Solrød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte135146
Døde86100
Fødselsoverskud4946
Tilflyttede901764
Fraflyttede689734
Nettotilflyttede21230
Nettoindvandrede9-16
Korrektioner118
Befolkningstilvækst27178
Kvinder
Levendefødte113117
Døde7388
Fødselsoverskud4029
Tilflyttede875765
Fraflyttede670688
Nettotilflyttede20577
Nettoindvandrede33-2
Korrektioner-28
Befolkningstilvækst276112
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Solrød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt969934
Seksualforbrydelser i alt2515
Voldsforbrydelser i alt3469
Ejendomsforbrydelser i alt892830
Andre straffelovsforbrydelser i alt1820
Særlove i alt242293
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt165104
Seksualforbrydelser i alt177
Voldsforbrydelser i alt1939
Ejendomsforbrydelser i alt11651
Andre straffelovsforbrydelser i alt137
Særlove i alt122179
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Solrød  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,710,8920,95