Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Roskilde  |  Enhed: -
2019M102020M10
Roskilde3,03,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Roskilde  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Roskilde211,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Roskilde  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd42 93543 505
Kvinder44 61845 253
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Roskilde  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte418366
Døde377407
Fødselsoverskud41-41
Tilflyttede2 7172 856
Fraflyttede2 7552 820
Nettotilflyttede-3836
Nettoindvandrede7760
Korrektioner-212
Befolkningstilvækst7867
Kvinder
Levendefødte381396
Døde410423
Fødselsoverskud-29-27
Tilflyttede2 6172 827
Fraflyttede2 6082 630
Nettotilflyttede9197
Nettoindvandrede13678
Korrektioner122
Befolkningstilvækst117270
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Roskilde  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt5 7154 965
Seksualforbrydelser i alt100137
Voldsforbrydelser i alt364412
Ejendomsforbrydelser i alt5 1304 292
Andre straffelovsforbrydelser i alt121124
Særlove i alt2 1102 079
Særlovgivning i øvrigt31
Sigtelser
Straffelov i alt1 510898
Seksualforbrydelser i alt6163
Voldsforbrydelser i alt183206
Ejendomsforbrydelser i alt1 178564
Andre straffelovsforbrydelser i alt8865
Særlove i alt1 4731 421
Særlovgivning i øvrigt20
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Roskilde  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,200,8425,69