Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Halsnæs  |  Enhed: -
2019M102020M10
Halsnæs3,14,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Halsnæs  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Halsnæs121,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Halsnæs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd15 66815 707
Kvinder15 82715 811
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Halsnæs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte128133
Døde185191
Fødselsoverskud-57-58
Tilflyttede936951
Fraflyttede900831
Nettotilflyttede36120
Nettoindvandrede654
Korrektioner714
Befolkningstilvækst5180
Kvinder
Levendefødte112105
Døde165181
Fødselsoverskud-53-76
Tilflyttede878896
Fraflyttede842825
Nettotilflyttede3671
Nettoindvandrede6537
Korrektioner41
Befolkningstilvækst5233
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Halsnæs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 4421 543
Seksualforbrydelser i alt3732
Voldsforbrydelser i alt129134
Ejendomsforbrydelser i alt1 2511 327
Andre straffelovsforbrydelser i alt2550
Særlove i alt372512
Særlovgivning i øvrigt03
Sigtelser
Straffelov i alt316272
Seksualforbrydelser i alt1916
Voldsforbrydelser i alt9275
Ejendomsforbrydelser i alt191159
Andre straffelovsforbrydelser i alt1422
Særlove i alt185288
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Halsnæs  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,700,8534,00