Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Køge  |  Enhed: -
2019M092020M09
Køge3,24,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Køge  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Køge257,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Køge  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd30 25630 499
Kvinder30 58030 824
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Køge  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte311325
Døde278259
Fødselsoverskud3366
Tilflyttede1 9081 827
Fraflyttede1 8021 792
Nettotilflyttede10635
Nettoindvandrede-2104
Korrektioner-210
Befolkningstilvækst135215
Kvinder
Levendefødte303278
Døde265272
Fødselsoverskud386
Tilflyttede1 7771 726
Fraflyttede1 6871 741
Nettotilflyttede90-15
Nettoindvandrede5098
Korrektioner60
Befolkningstilvækst18489
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Køge  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 9302 837
Seksualforbrydelser i alt3743
Voldsforbrydelser i alt211255
Ejendomsforbrydelser i alt2 6292 454
Andre straffelovsforbrydelser i alt5385
Særlove i alt9671 133
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt451492
Seksualforbrydelser i alt1830
Voldsforbrydelser i alt106137
Ejendomsforbrydelser i alt290284
Andre straffelovsforbrydelser i alt3741
Særlove i alt568729
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Køge  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,900,8721,04