Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Frederikssund  |  Enhed: -
2019M102020M10
Frederikssund2,83,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Frederikssund  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Frederikssund248,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Frederikssund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd22 44822 489
Kvinder22 82823 000
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Frederikssund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte172181
Døde253263
Fødselsoverskud-81-82
Tilflyttede1 3481 357
Fraflyttede1 2861 319
Nettotilflyttede6238
Nettoindvandrede93-6
Korrektioner3-16
Befolkningstilvækst77-66
Kvinder
Levendefødte185147
Døde220215
Fødselsoverskud-35-68
Tilflyttede1 3561 265
Fraflyttede1 2831 264
Nettotilflyttede731
Nettoindvandrede3732
Korrektioner-9-8
Befolkningstilvækst66-43
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederikssund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 0762 099
Seksualforbrydelser i alt3534
Voldsforbrydelser i alt222210
Ejendomsforbrydelser i alt1 7651 803
Andre straffelovsforbrydelser i alt5452
Særlove i alt619784
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt374360
Seksualforbrydelser i alt2011
Voldsforbrydelser i alt118115
Ejendomsforbrydelser i alt210215
Andre straffelovsforbrydelser i alt2619
Særlove i alt298412
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Frederikssund  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,800,9632,50