Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Egedal  |  Enhed: -
2019M102020M10
Egedal2,63,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Egedal  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Egedal125,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Egedal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd21 56421 622
Kvinder21 88221 849
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Egedal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte203225
Døde187165
Fødselsoverskud1660
Tilflyttede1 4711 329
Fraflyttede1 3491 390
Nettotilflyttede122-61
Nettoindvandrede40-4
Korrektioner-15
Befolkningstilvækst1770
Kvinder
Levendefødte215222
Døde137147
Fødselsoverskud7875
Tilflyttede1 3931 254
Fraflyttede1 3591 324
Nettotilflyttede34-70
Nettoindvandrede501
Korrektioner-413
Befolkningstilvækst15819
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Egedal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 5141 257
Seksualforbrydelser i alt4733
Voldsforbrydelser i alt99103
Ejendomsforbrydelser i alt1 3441 100
Andre straffelovsforbrydelser i alt2421
Særlove i alt291344
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt189140
Seksualforbrydelser i alt3013
Voldsforbrydelser i alt5455
Ejendomsforbrydelser i alt9368
Andre straffelovsforbrydelser i alt124
Særlove i alt156184
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Egedal  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,700,7623,98