Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Rudersdal  |  Enhed: -
2019M092020M09
Rudersdal2,63,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Rudersdal  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Rudersdal73,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Rudersdal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd27 67227 755
Kvinder29 13529 118
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Rudersdal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte276253
Døde276290
Fødselsoverskud0-37
Tilflyttede2 0492 120
Fraflyttede2 0452 054
Nettotilflyttede466
Nettoindvandrede305156
Korrektioner-5-13
Befolkningstilvækst304172
Kvinder
Levendefødte246235
Døde310279
Fødselsoverskud-64-44
Tilflyttede1 9691 929
Fraflyttede1 8761 907
Nettotilflyttede9322
Nettoindvandrede19470
Korrektioner-7-1
Befolkningstilvækst21647
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rudersdal  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 1832 966
Seksualforbrydelser i alt6832
Voldsforbrydelser i alt133168
Ejendomsforbrydelser i alt2 9372 719
Andre straffelovsforbrydelser i alt4547
Særlove i alt525808
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt394356
Seksualforbrydelser i alt5414
Voldsforbrydelser i alt7585
Ejendomsforbrydelser i alt252240
Andre straffelovsforbrydelser i alt1317
Særlove i alt178383
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Rudersdal  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202022,800,5622,93