Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hørsholm  |  Enhed: -
2019M102020M10
Hørsholm2,43,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Hørsholm  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Hørsholm31,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hørsholm  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd11 78111 750
Kvinder13 15413 169
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hørsholm  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte12295
Døde141141
Fødselsoverskud-19-46
Tilflyttede815814
Fraflyttede792800
Nettotilflyttede2314
Nettoindvandrede-522
Korrektioner1-7
Befolkningstilvækst0-17
Kvinder
Levendefødte8378
Døde159134
Fødselsoverskud-76-56
Tilflyttede811774
Fraflyttede830758
Nettotilflyttede-1916
Nettoindvandrede71-79
Korrektioner3-7
Befolkningstilvækst-21- 126
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hørsholm  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 7051 347
Seksualforbrydelser i alt3116
Voldsforbrydelser i alt85114
Ejendomsforbrydelser i alt1 5661 196
Andre straffelovsforbrydelser i alt2321
Særlove i alt1 054938
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt629249
Seksualforbrydelser i alt285
Voldsforbrydelser i alt4770
Ejendomsforbrydelser i alt544166
Andre straffelovsforbrydelser i alt108
Særlove i alt77133
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hørsholm  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,700,6222,10