Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hørsholm  |  Enhed: -
2020M082021M08
Hørsholm3,82,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Hørsholm  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Hørsholm31,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hørsholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd11 70911 690
Kvinder13 10513 108
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hørsholm  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte9589
Døde141127
Fødselsoverskud-46-38
Tilflyttede814852
Fraflyttede800853
Nettotilflyttede14-1
Nettoindvandrede2266
Korrektioner-7-7
Befolkningstilvækst-1720
Kvinder
Levendefødte7892
Døde134149
Fødselsoverskud-56-57
Tilflyttede774924
Fraflyttede758862
Nettotilflyttede1662
Nettoindvandrede-7929
Korrektioner-7-1
Befolkningstilvækst- 12633
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hørsholm  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost39 30040 260
Vuggestue (0-2 år)40 44041 580
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 22020 760
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 72421 197
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 21910 494
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hørsholm  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 3471 006
Seksualforbrydelser i alt1614
Voldsforbrydelser i alt11475
Ejendomsforbrydelser i alt1 196874
Andre straffelovsforbrydelser i alt2143
Særlove i alt9381 646
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt249159
Seksualforbrydelser i alt54
Voldsforbrydelser i alt7039
Ejendomsforbrydelser i alt166103
Andre straffelovsforbrydelser i alt813
Særlove i alt133734
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hørsholm  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,700,6222,10