Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hillerød  |  Enhed: -
2019M102020M10
Hillerød2,53,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Hillerød  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Hillerød213,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hillerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd25 23525 188
Kvinder25 96826 073
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hillerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte246264
Døde229229
Fødselsoverskud1735
Tilflyttede1 9731 913
Fraflyttede1 8471 780
Nettotilflyttede126133
Nettoindvandrede43-94
Korrektioner22
Befolkningstilvækst18876
Kvinder
Levendefødte238220
Døde188234
Fødselsoverskud50-14
Tilflyttede1 7991 721
Fraflyttede1 7021 571
Nettotilflyttede97150
Nettoindvandrede12-32
Korrektioner15
Befolkningstilvækst160109
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hillerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 9742 788
Seksualforbrydelser i alt7739
Voldsforbrydelser i alt246266
Ejendomsforbrydelser i alt2 5932 420
Andre straffelovsforbrydelser i alt5863
Særlove i alt601713
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt627553
Seksualforbrydelser i alt4513
Voldsforbrydelser i alt145155
Ejendomsforbrydelser i alt408353
Andre straffelovsforbrydelser i alt2932
Særlove i alt329405
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hillerød  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,850,6920,65