Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hillerød  |  Enhed: -
2020M082021M08
Hillerød3,42,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Hillerød  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Hillerød213,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hillerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd25 19825 569
Kvinder26 03626 547
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hillerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte264245
Døde229248
Fødselsoverskud35-3
Tilflyttede1 9131 970
Fraflyttede1 7801 906
Nettotilflyttede13364
Nettoindvandrede-9421
Korrektioner212
Befolkningstilvækst7694
Kvinder
Levendefødte220240
Døde234206
Fødselsoverskud-1434
Tilflyttede1 7211 947
Fraflyttede1 5711 761
Nettotilflyttede150186
Nettoindvandrede-3216
Korrektioner515
Befolkningstilvækst109251
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hillerød  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 24840 044
Vuggestue (0-2 år)35 49636 384
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 20820 628
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)7 4527 944
Fritidsklubber (10-13 år)1 7401 608
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 61319 613
Skolefritidsordninger (10-13 år)..7 304
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hillerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 7882 454
Seksualforbrydelser i alt3953
Voldsforbrydelser i alt266257
Ejendomsforbrydelser i alt2 4202 055
Andre straffelovsforbrydelser i alt6389
Særlove i alt713680
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt553650
Seksualforbrydelser i alt1335
Voldsforbrydelser i alt155159
Ejendomsforbrydelser i alt353416
Andre straffelovsforbrydelser i alt3240
Særlove i alt405421
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hillerød  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,850,6920,65