Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Helsingør  |  Enhed: -
2021M122022M12
Helsingør2,62,5
Areal 1. januar
Område: Helsingør  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2022
Helsingør118,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Folketal den 1. i kvartalet
Område: Helsingør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K42022K4
Mænd30 50330 677
Kvinder32 59432 743

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Helsingør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte252269
Døde364380
Fødselsoverskud- 112- 111
Tilflyttede1 7631 708
Fraflyttede1 5591 767
Nettotilflyttede204-59
Nettoindvandrede3243
Korrektioner-14
Befolkningstilvækst123- 123
Kvinder
Levendefødte248262
Døde341349
Fødselsoverskud-93-87
Tilflyttede1 7411 701
Fraflyttede1 5711 650
Nettotilflyttede17051
Nettoindvandrede11249
Korrektioner-7-15
Befolkningstilvækst182-2
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Årstakster i børnepasning
Område: Helsingør  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost....
Vuggestue (0-2 år)40 42542 185
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 23022 165
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 4554 455
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 75519 085
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Helsingør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 1412 826
Seksualforbrydelser i alt4842
Voldsforbrydelser i alt321349
Ejendomsforbrydelser i alt2 6502 282
Andre straffelovsforbrydelser i alt122153
Særlove i alt1 1711 398
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt936737
Seksualforbrydelser i alt2320
Voldsforbrydelser i alt183172
Ejendomsforbrydelser i alt668465
Andre straffelovsforbrydelser i alt6280
Særlove i alt885919
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Helsingør  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,520,6328,50
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.