Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Helsingør  |  Enhed: -
2019M102020M10
Helsingør3,74,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Helsingør  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Helsingør118,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Helsingør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd30 42930 575
Kvinder32 28032 472
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Helsingør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte248247
Døde339328
Fødselsoverskud-91-81
Tilflyttede1 4631 564
Fraflyttede1 4691 550
Nettotilflyttede-614
Nettoindvandrede3978
Korrektioner-267
Befolkningstilvækst-8418
Kvinder
Levendefødte223265
Døde346318
Fødselsoverskud- 123-53
Tilflyttede1 5191 585
Fraflyttede1 4681 500
Nettotilflyttede5185
Nettoindvandrede3979
Korrektioner-2-1
Befolkningstilvækst-35110
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Helsingør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 4923 495
Seksualforbrydelser i alt9171
Voldsforbrydelser i alt281383
Ejendomsforbrydelser i alt2 9982 946
Andre straffelovsforbrydelser i alt12295
Særlove i alt1 1191 389
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt585657
Seksualforbrydelser i alt6734
Voldsforbrydelser i alt134190
Ejendomsforbrydelser i alt314401
Andre straffelovsforbrydelser i alt7032
Særlove i alt635873
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Helsingør  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,440,6328,50