Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Helsingør  |  Enhed: -
2020M082021M08
Helsingør4,83,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Helsingør  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Helsingør118,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Helsingør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd30 51630 589
Kvinder32 45032 569
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Helsingør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte247252
Døde328364
Fødselsoverskud-81- 112
Tilflyttede1 5641 763
Fraflyttede1 5501 559
Nettotilflyttede14204
Nettoindvandrede7832
Korrektioner7-1
Befolkningstilvækst18123
Kvinder
Levendefødte265248
Døde318341
Fødselsoverskud-53-93
Tilflyttede1 5851 741
Fraflyttede1 5001 571
Nettotilflyttede85170
Nettoindvandrede79112
Korrektioner-1-7
Befolkningstilvækst110182
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Helsingør  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost....
Vuggestue (0-2 år)39 21540 425
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 62521 230
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 4554 455
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 20518 755
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Helsingør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 4953 141
Seksualforbrydelser i alt7148
Voldsforbrydelser i alt383321
Ejendomsforbrydelser i alt2 9462 650
Andre straffelovsforbrydelser i alt95122
Særlove i alt1 3891 171
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt657936
Seksualforbrydelser i alt3423
Voldsforbrydelser i alt190183
Ejendomsforbrydelser i alt401668
Andre straffelovsforbrydelser i alt3262
Særlove i alt873885
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Helsingør  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,440,6328,50