Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Fredensborg  |  Enhed: -
2019M102020M10
Fredensborg2,83,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Fredensborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Fredensborg112,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Fredensborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd19 77119 859
Kvinder21 05021 121
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Fredensborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte198183
Døde233185
Fødselsoverskud-35-2
Tilflyttede1 4261 374
Fraflyttede1 4051 437
Nettotilflyttede21-63
Nettoindvandrede4878
Korrektioner-69
Befolkningstilvækst2822
Kvinder
Levendefødte162204
Døde194156
Fødselsoverskud-3248
Tilflyttede1 3631 292
Fraflyttede1 3911 396
Nettotilflyttede-28- 104
Nettoindvandrede7172
Korrektioner18
Befolkningstilvækst1224
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fredensborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 5501 326
Seksualforbrydelser i alt7229
Voldsforbrydelser i alt132136
Ejendomsforbrydelser i alt1 3091 112
Andre straffelovsforbrydelser i alt3749
Særlove i alt341483
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt252222
Seksualforbrydelser i alt6513
Voldsforbrydelser i alt6177
Ejendomsforbrydelser i alt106115
Andre straffelovsforbrydelser i alt2017
Særlove i alt174292
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Fredensborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,300,6024,65