Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Allerød  |  Enhed: -
2020M082021M08
Allerød3,12,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Allerød  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Allerød67,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Allerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd12 52812 703
Kvinder13 10913 226
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Allerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte113123
Døde127111
Fødselsoverskud-1412
Tilflyttede686848
Fraflyttede749770
Nettotilflyttede-6378
Nettoindvandrede-736
Korrektioner212
Befolkningstilvækst-82138
Kvinder
Levendefødte125116
Døde104106
Fødselsoverskud2110
Tilflyttede721827
Fraflyttede703757
Nettotilflyttede1870
Nettoindvandrede2846
Korrektioner2-4
Befolkningstilvækst69122
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Allerød  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost37 23537 807
Vuggestue (0-2 år)34 72734 947
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 19620 174
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)2 7942 794
Ungdomsklubber (14-18 år)825814
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 31417 589
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Allerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 040806
Seksualforbrydelser i alt288
Voldsforbrydelser i alt11375
Ejendomsforbrydelser i alt873687
Andre straffelovsforbrydelser i alt2636
Særlove i alt834325
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt118125
Seksualforbrydelser i alt101
Voldsforbrydelser i alt5044
Ejendomsforbrydelser i alt4670
Andre straffelovsforbrydelser i alt1210
Særlove i alt545208
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Allerød  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,300,5823,80