Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Allerød  |  Enhed: -
2019M102020M10
Allerød2,22,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Allerød  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Allerød67,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Allerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd12 57412 645
Kvinder13 09913 226
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Allerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte104113
Døde92127
Fødselsoverskud12-14
Tilflyttede919686
Fraflyttede729749
Nettotilflyttede190-63
Nettoindvandrede19-7
Korrektioner-142
Befolkningstilvækst207-82
Kvinder
Levendefødte112125
Døde116104
Fødselsoverskud-421
Tilflyttede858721
Fraflyttede671703
Nettotilflyttede18718
Nettoindvandrede2828
Korrektioner-72
Befolkningstilvækst20469
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Allerød  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 1511 040
Seksualforbrydelser i alt2928
Voldsforbrydelser i alt77113
Ejendomsforbrydelser i alt1 020873
Andre straffelovsforbrydelser i alt2526
Særlove i alt2 596834
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt215118
Seksualforbrydelser i alt2210
Voldsforbrydelser i alt3050
Ejendomsforbrydelser i alt14546
Andre straffelovsforbrydelser i alt1812
Særlove i alt587545
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Allerød  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,300,5823,80