Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Furesø  |  Enhed: -
2019M092020M09
Furesø2,53,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Furesø  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Furesø56,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Furesø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd20 05919 984
Kvinder21 07420 971
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Furesø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte201206
Døde176215
Fødselsoverskud25-9
Tilflyttede1 3331 368
Fraflyttede1 3501 415
Nettotilflyttede-17-47
Nettoindvandrede709
Korrektioner9-11
Befolkningstilvækst87-58
Kvinder
Levendefødte197173
Døde196195
Fødselsoverskud1-22
Tilflyttede1 2261 199
Fraflyttede1 2611 203
Nettotilflyttede-35-4
Nettoindvandrede106-16
Korrektioner-1-4
Befolkningstilvækst71-46
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Furesø  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 8771 695
Seksualforbrydelser i alt6018
Voldsforbrydelser i alt96123
Ejendomsforbrydelser i alt1 7031 519
Andre straffelovsforbrydelser i alt1835
Særlove i alt350356
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt285218
Seksualforbrydelser i alt498
Voldsforbrydelser i alt5955
Ejendomsforbrydelser i alt170143
Andre straffelovsforbrydelser i alt712
Særlove i alt183223
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Furesø  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202024,800,6521,50