Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vallensbæk  |  Enhed: -
2019M092020M09
Vallensbæk3,24,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Vallensbæk  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Vallensbæk9,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vallensbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd8 3218 256
Kvinder8 3258 227
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vallensbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte119107
Døde5180
Fødselsoverskud6827
Tilflyttede898781
Fraflyttede803879
Nettotilflyttede95-98
Nettoindvandrede7658
Korrektioner-5-1
Befolkningstilvækst234-14
Kvinder
Levendefødte97102
Døde6559
Fødselsoverskud3243
Tilflyttede799699
Fraflyttede773826
Nettotilflyttede26- 127
Nettoindvandrede8378
Korrektioner-1-1
Befolkningstilvækst140-7
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vallensbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt720729
Seksualforbrydelser i alt512
Voldsforbrydelser i alt4044
Ejendomsforbrydelser i alt655655
Andre straffelovsforbrydelser i alt2018
Særlove i alt191260
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt90146
Seksualforbrydelser i alt26
Voldsforbrydelser i alt2418
Ejendomsforbrydelser i alt53112
Andre straffelovsforbrydelser i alt1110
Særlove i alt105141
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vallensbæk  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,600,8024,38