Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Tårnby  |  Enhed: -
2019M102020M10
Tårnby3,04,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Tårnby  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Tårnby66,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Tårnby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd21 33921 197
Kvinder21 68821 560
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Tårnby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte221246
Døde212201
Fødselsoverskud945
Tilflyttede1 3391 393
Fraflyttede1 4361 394
Nettotilflyttede-97-1
Nettoindvandrede36-5
Korrektioner29
Befolkningstilvækst-5048
Kvinder
Levendefødte201222
Døde233220
Fødselsoverskud-322
Tilflyttede1 2811 308
Fraflyttede1 3531 329
Nettotilflyttede-72-21
Nettoindvandrede79-39
Korrektioner-415
Befolkningstilvækst-29-43
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Tårnby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 9564 030
Seksualforbrydelser i alt9473
Voldsforbrydelser i alt204179
Ejendomsforbrydelser i alt3 4623 568
Andre straffelovsforbrydelser i alt196210
Særlove i alt4 2313 869
Særlovgivning i øvrigt513
Sigtelser
Straffelov i alt1 2381 488
Seksualforbrydelser i alt8264
Voldsforbrydelser i alt8981
Ejendomsforbrydelser i alt9291 179
Andre straffelovsforbrydelser i alt138164
Særlove i alt1 2981 274
Særlovgivning i øvrigt21
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Tårnby  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,100,6124,00