Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ishøj  |  Enhed: -
2020M082021M08
Ishøj7,76,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Ishøj  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Ishøj26,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ishøj  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd11 43611 503
Kvinder11 58211 552
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ishøj  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte160140
Døde99108
Fødselsoverskud6132
Tilflyttede869951
Fraflyttede986973
Nettotilflyttede- 117-22
Nettoindvandrede9434
Korrektioner-5-4
Befolkningstilvækst3340
Kvinder
Levendefødte122157
Døde8276
Fødselsoverskud4081
Tilflyttede802849
Fraflyttede886861
Nettotilflyttede-84-12
Nettoindvandrede5638
Korrektioner-2-5
Befolkningstilvækst10102
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ishøj  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost36 87636 528
Vuggestue (0-2 år)37 77638 592
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)26 04026 904
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 17116 907
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 2607 150
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ishøj  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 5211 358
Seksualforbrydelser i alt2931
Voldsforbrydelser i alt155149
Ejendomsforbrydelser i alt1 2901 136
Andre straffelovsforbrydelser i alt4742
Særlove i alt599681
Særlovgivning i øvrigt33
Sigtelser
Straffelov i alt408448
Seksualforbrydelser i alt1116
Voldsforbrydelser i alt8496
Ejendomsforbrydelser i alt288313
Andre straffelovsforbrydelser i alt2523
Særlove i alt322359
Særlovgivning i øvrigt20
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ishøj  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,000,9025,00