Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ishøj  |  Enhed: -
2019M092020M09
Ishøj5,77,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Ishøj  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Ishøj26,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ishøj  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd11 42411 470
Kvinder11 53011 589
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ishøj  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte120160
Døde10599
Fødselsoverskud1561
Tilflyttede871869
Fraflyttede1 081986
Nettotilflyttede- 210- 117
Nettoindvandrede9494
Korrektioner4-5
Befolkningstilvækst-9733
Kvinder
Levendefødte150122
Døde8682
Fødselsoverskud6440
Tilflyttede792802
Fraflyttede910886
Nettotilflyttede- 118-84
Nettoindvandrede11056
Korrektioner-1-2
Befolkningstilvækst5510
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ishøj  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 7021 521
Seksualforbrydelser i alt27029
Voldsforbrydelser i alt123155
Ejendomsforbrydelser i alt1 2681 290
Andre straffelovsforbrydelser i alt4147
Særlove i alt580599
Særlovgivning i øvrigt53
Sigtelser
Straffelov i alt653408
Seksualforbrydelser i alt26211
Voldsforbrydelser i alt6784
Ejendomsforbrydelser i alt292288
Andre straffelovsforbrydelser i alt3225
Særlove i alt319322
Særlovgivning i øvrigt02
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Ishøj  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,000,9025,00