Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Rødovre  |  Enhed: -
2019M102020M10
Rødovre4,36,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Rødovre  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Rødovre12,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Rødovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd19 85920 059
Kvinder20 82520 966
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Rødovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte239254
Døde198198
Fødselsoverskud4156
Tilflyttede1 8071 862
Fraflyttede1 5871 688
Nettotilflyttede220174
Nettoindvandrede8660
Korrektioner-12-15
Befolkningstilvækst335275
Kvinder
Levendefødte251241
Døde221209
Fødselsoverskud3032
Tilflyttede1 7211 713
Fraflyttede1 4241 489
Nettotilflyttede297224
Nettoindvandrede5675
Korrektioner-9-6
Befolkningstilvækst374325
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rødovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 6642 683
Seksualforbrydelser i alt3418
Voldsforbrydelser i alt148165
Ejendomsforbrydelser i alt2 4282 420
Andre straffelovsforbrydelser i alt5480
Særlove i alt733672
Særlovgivning i øvrigt14
Sigtelser
Straffelov i alt562684
Seksualforbrydelser i alt2013
Voldsforbrydelser i alt9293
Ejendomsforbrydelser i alt413532
Andre straffelovsforbrydelser i alt3746
Særlove i alt380350
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Rødovre  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,700,7230,80