Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Rødovre  |  Enhed: -
2020M082021M08
Rødovre6,24,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Rødovre  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Rødovre12,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Rødovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd19 96820 189
Kvinder20 88021 028
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Rødovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte254255
Døde198192
Fødselsoverskud5663
Tilflyttede1 8621 993
Fraflyttede1 6881 848
Nettotilflyttede174145
Nettoindvandrede6088
Korrektioner-151
Befolkningstilvækst275297
Kvinder
Levendefødte241257
Døde209239
Fødselsoverskud3218
Tilflyttede1 7131 743
Fraflyttede1 4891 652
Nettotilflyttede22491
Nettoindvandrede7559
Korrektioner-6-4
Befolkningstilvækst325164
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Rødovre  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost36 32240 051
Vuggestue (0-2 år)38 89640 381
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 51622 594
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)9 9669 020
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)429429
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 39319 932
Skolefritidsordninger (10-13 år)9 88910 164
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rødovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 6832 546
Seksualforbrydelser i alt1820
Voldsforbrydelser i alt165180
Ejendomsforbrydelser i alt2 4202 255
Andre straffelovsforbrydelser i alt8091
Særlove i alt672668
Særlovgivning i øvrigt44
Sigtelser
Straffelov i alt684639
Seksualforbrydelser i alt1315
Voldsforbrydelser i alt93105
Ejendomsforbrydelser i alt532474
Andre straffelovsforbrydelser i alt4645
Særlove i alt350388
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Rødovre  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,700,7230,80