Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: -
2019M102020M10
Lyngby-Taarbæk2,73,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Lyngby-Taarbæk38,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd27 61727 848
Kvinder28 86628 776
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte242242
Døde245221
Fødselsoverskud-321
Tilflyttede2 3252 320
Fraflyttede2 2682 191
Nettotilflyttede57129
Nettoindvandrede110115
Korrektioner71
Befolkningstilvækst171266
Kvinder
Levendefødte237236
Døde316336
Fødselsoverskud-79- 100
Tilflyttede2 1662 193
Fraflyttede2 0481 977
Nettotilflyttede118216
Nettoindvandrede10046
Korrektioner8-4
Befolkningstilvækst147158
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt4 6603 824
Seksualforbrydelser i alt6748
Voldsforbrydelser i alt171150
Ejendomsforbrydelser i alt4 3703 576
Andre straffelovsforbrydelser i alt5250
Særlove i alt480594
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt966597
Seksualforbrydelser i alt3818
Voldsforbrydelser i alt9378
Ejendomsforbrydelser i alt817480
Andre straffelovsforbrydelser i alt1821
Særlove i alt211340
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,380,6321,49