Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: -
2019M102020M10
Høje-Taastrup4,56,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Høje-Taastrup78,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd25 53325 647
Kvinder25 43125 591
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte256302
Døde237198
Fødselsoverskud19104
Tilflyttede1 8652 052
Fraflyttede2 0782 082
Nettotilflyttede- 213-30
Nettoindvandrede158-14
Korrektioner-216
Befolkningstilvækst-3876
Kvinder
Levendefødte279285
Døde188209
Fødselsoverskud9176
Tilflyttede1 6851 719
Fraflyttede1 8401 816
Nettotilflyttede- 155-97
Nettoindvandrede19223
Korrektioner0-5
Befolkningstilvækst128-3
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 1633 438
Seksualforbrydelser i alt4433
Voldsforbrydelser i alt313277
Ejendomsforbrydelser i alt2 6853 021
Andre straffelovsforbrydelser i alt121107
Særlove i alt1 3071 207
Særlovgivning i øvrigt511
Sigtelser
Straffelov i alt7391 177
Seksualforbrydelser i alt1720
Voldsforbrydelser i alt211154
Ejendomsforbrydelser i alt447960
Andre straffelovsforbrydelser i alt6443
Særlove i alt559624
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Høje-Taastrup  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,600,8024,40