Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hvidovre  |  Enhed: -
2019M092020M09
Hvidovre3,54,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Hvidovre  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Hvidovre22,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hvidovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd26 38826 308
Kvinder27 14627 140
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hvidovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte329298
Døde273223
Fødselsoverskud5675
Tilflyttede1 9651 980
Fraflyttede2 0481 968
Nettotilflyttede-8312
Nettoindvandrede578
Korrektioner8-10
Befolkningstilvækst3885
Kvinder
Levendefødte302291
Døde260260
Fødselsoverskud4231
Tilflyttede1 8201 857
Fraflyttede1 9191 884
Nettotilflyttede-99-27
Nettoindvandrede15617
Korrektioner-35
Befolkningstilvækst9626
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hvidovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 6343 262
Seksualforbrydelser i alt3747
Voldsforbrydelser i alt238291
Ejendomsforbrydelser i alt3 2642 845
Andre straffelovsforbrydelser i alt9579
Særlove i alt886948
Særlovgivning i øvrigt63
Sigtelser
Straffelov i alt632723
Seksualforbrydelser i alt2433
Voldsforbrydelser i alt155166
Ejendomsforbrydelser i alt393482
Andre straffelovsforbrydelser i alt6042
Særlove i alt431564
Særlovgivning i øvrigt30
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Hvidovre  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,500,7229,70