Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hvidovre  |  Enhed: -
2020M082021M08
Hvidovre4,73,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Hvidovre  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Hvidovre22,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hvidovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd26 32226 254
Kvinder27 10026 993
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hvidovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte298290
Døde223253
Fødselsoverskud7537
Tilflyttede1 9802 020
Fraflyttede1 9682 185
Nettotilflyttede12- 165
Nettoindvandrede820
Korrektioner-103
Befolkningstilvækst85- 105
Kvinder
Levendefødte291309
Døde260258
Fødselsoverskud3151
Tilflyttede1 8571 968
Fraflyttede1 8842 061
Nettotilflyttede-27-93
Nettoindvandrede1774
Korrektioner5-3
Befolkningstilvækst2629
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hvidovre  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost36 48036 456
Vuggestue (0-2 år)34 75235 100
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost36 480..
Børnehave (3-5 år)23 84423 268
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 7404 680
Ungdomsklubber (14-18 år)2 1452 090
Skolefritidsordninger (6-9 år)15 64815 780
Skolefritidsordninger (10-13 år)..4 680
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hvidovre  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 2623 736
Seksualforbrydelser i alt4745
Voldsforbrydelser i alt291292
Ejendomsforbrydelser i alt2 8453 303
Andre straffelovsforbrydelser i alt7996
Særlove i alt948798
Særlovgivning i øvrigt34
Sigtelser
Straffelov i alt7231 107
Seksualforbrydelser i alt3338
Voldsforbrydelser i alt166189
Ejendomsforbrydelser i alt482822
Andre straffelovsforbrydelser i alt4258
Særlove i alt564480
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hvidovre  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,500,7229,70