Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Albertslund  |  Enhed: -
2020M082021M08
Albertslund6,35,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Albertslund  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Albertslund23,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Albertslund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd13 69313 433
Kvinder13 85013 680
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Albertslund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte129122
Døde117111
Fødselsoverskud1211
Tilflyttede1 1201 035
Fraflyttede1 2341 252
Nettotilflyttede- 114- 217
Nettoindvandrede-29-6
Korrektioner436
Befolkningstilvækst-88- 206
Kvinder
Levendefødte132125
Døde106112
Fødselsoverskud2613
Tilflyttede1 021964
Fraflyttede1 1151 168
Nettotilflyttede-94- 204
Nettoindvandrede-828
Korrektioner184
Befolkningstilvækst-58- 159
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Albertslund  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost37 26038 160
Vuggestue (0-2 år)41 86840 524
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)24 01222 368
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)6 4206 540
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 07620 580
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Albertslund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 8732 732
Seksualforbrydelser i alt3023
Voldsforbrydelser i alt182189
Ejendomsforbrydelser i alt1 5822 446
Andre straffelovsforbrydelser i alt7974
Særlove i alt809734
Særlovgivning i øvrigt53
Sigtelser
Straffelov i alt4871 260
Seksualforbrydelser i alt1118
Voldsforbrydelser i alt117115
Ejendomsforbrydelser i alt3081 093
Andre straffelovsforbrydelser i alt5134
Særlove i alt425411
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Albertslund  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,600,8033,94