Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Albertslund  |  Enhed: -
2019M102020M10
Albertslund4,95,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Albertslund  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Albertslund23,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Albertslund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd13 75313 671
Kvinder13 91313 829
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Albertslund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte140129
Døde116117
Fødselsoverskud2412
Tilflyttede1 1221 120
Fraflyttede1 1441 234
Nettotilflyttede-22- 114
Nettoindvandrede44-29
Korrektioner143
Befolkningstilvækst47-88
Kvinder
Levendefødte143132
Døde88106
Fødselsoverskud5526
Tilflyttede9941 021
Fraflyttede1 0411 115
Nettotilflyttede-47-94
Nettoindvandrede81-8
Korrektioner-218
Befolkningstilvækst87-58
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Albertslund  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 8531 873
Seksualforbrydelser i alt3630
Voldsforbrydelser i alt197182
Ejendomsforbrydelser i alt1 5441 582
Andre straffelovsforbrydelser i alt7679
Særlove i alt738809
Særlovgivning i øvrigt35
Sigtelser
Straffelov i alt538487
Seksualforbrydelser i alt1211
Voldsforbrydelser i alt133117
Ejendomsforbrydelser i alt340308
Andre straffelovsforbrydelser i alt5351
Særlove i alt406425
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Albertslund  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,600,8033,94