Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Herlev  |  Enhed: -
2019M092020M09
Herlev2,84,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Herlev  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Herlev12,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Herlev  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd14 05814 067
Kvinder14 90814 847
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Herlev  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte136152
Døde149160
Fødselsoverskud-13-8
Tilflyttede1 0811 053
Fraflyttede994937
Nettotilflyttede87116
Nettoindvandrede0-13
Korrektioner-132
Befolkningstilvækst73127
Kvinder
Levendefødte149145
Døde182168
Fødselsoverskud-33-23
Tilflyttede1 046950
Fraflyttede905907
Nettotilflyttede14143
Nettoindvandrede295
Korrektioner415
Befolkningstilvækst14140
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Herlev  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 2572 361
Seksualforbrydelser i alt1633
Voldsforbrydelser i alt128149
Ejendomsforbrydelser i alt2 0692 125
Andre straffelovsforbrydelser i alt4454
Særlove i alt548589
Særlovgivning i øvrigt13
Sigtelser
Straffelov i alt428703
Seksualforbrydelser i alt420
Voldsforbrydelser i alt8188
Ejendomsforbrydelser i alt315559
Andre straffelovsforbrydelser i alt2836
Særlove i alt295347
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Herlev  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202023,700,7524,30