Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Herlev  |  Enhed: -
2020M082021M08
Herlev4,33,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Herlev  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Herlev12,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Herlev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd14 10014 066
Kvinder14 83314 769
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Herlev  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte152141
Døde160155
Fødselsoverskud-8-14
Tilflyttede1 0531 106
Fraflyttede9371 122
Nettotilflyttede116-16
Nettoindvandrede-1333
Korrektioner3211
Befolkningstilvækst12714
Kvinder
Levendefødte145128
Døde168197
Fødselsoverskud-23-69
Tilflyttede9501 035
Fraflyttede9071 047
Nettotilflyttede43-12
Nettoindvandrede524
Korrektioner153
Befolkningstilvækst40-54
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Herlev  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost39 54040 188
Vuggestue (0-2 år)35 77236 312
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 25623 604
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 76021 087
Skolefritidsordninger (10-13 år)..5 885
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Herlev  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 3612 549
Seksualforbrydelser i alt3313
Voldsforbrydelser i alt149145
Ejendomsforbrydelser i alt2 1252 335
Andre straffelovsforbrydelser i alt5456
Særlove i alt589457
Særlovgivning i øvrigt34
Sigtelser
Straffelov i alt7031 016
Seksualforbrydelser i alt206
Voldsforbrydelser i alt8888
Ejendomsforbrydelser i alt559884
Andre straffelovsforbrydelser i alt3638
Særlove i alt347264
Særlovgivning i øvrigt03
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Herlev  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,700,7524,30