Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Glostrup  |  Enhed: -
2020M082021M08
Glostrup5,34,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Glostrup  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Glostrup13,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Glostrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd11 57511 708
Kvinder11 74711 818
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Glostrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte158141
Døde104123
Fødselsoverskud5418
Tilflyttede1 2651 302
Fraflyttede1 0171 179
Nettotilflyttede248123
Nettoindvandrede-129
Korrektioner-918
Befolkningstilvækst281168
Kvinder
Levendefødte116131
Døde123122
Fødselsoverskud-79
Tilflyttede1 0831 114
Fraflyttede8831 073
Nettotilflyttede20041
Nettoindvandrede4634
Korrektioner-70
Befolkningstilvækst23284
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Glostrup  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost28 77637 704
Vuggestue (0-2 år)40 17640 752
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 72820 004
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)15 76816 752
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 0927 656
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Glostrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 9561 814
Seksualforbrydelser i alt2326
Voldsforbrydelser i alt168175
Ejendomsforbrydelser i alt1 6841 538
Andre straffelovsforbrydelser i alt8175
Særlove i alt701492
Særlovgivning i øvrigt436
Sigtelser
Straffelov i alt427458
Seksualforbrydelser i alt1518
Voldsforbrydelser i alt100122
Ejendomsforbrydelser i alt265271
Andre straffelovsforbrydelser i alt4747
Særlove i alt418274
Særlovgivning i øvrigt422
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Glostrup  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,600,8025,00