Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Glostrup  |  Enhed: -
2019M102020M10
Glostrup4,15,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Glostrup  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Glostrup13,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Glostrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd11 47811 603
Kvinder11 65111 739
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Glostrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte136158
Døde107104
Fødselsoverskud2954
Tilflyttede1 0251 265
Fraflyttede1 1371 017
Nettotilflyttede- 112248
Nettoindvandrede-4-12
Korrektioner8-9
Befolkningstilvækst-79281
Kvinder
Levendefødte131116
Døde127123
Fødselsoverskud4-7
Tilflyttede9261 083
Fraflyttede940883
Nettotilflyttede-14200
Nettoindvandrede5046
Korrektioner-9-7
Befolkningstilvækst31232
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Glostrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 3151 956
Seksualforbrydelser i alt2123
Voldsforbrydelser i alt163168
Ejendomsforbrydelser i alt2 0651 684
Andre straffelovsforbrydelser i alt6681
Særlove i alt557701
Særlovgivning i øvrigt243
Sigtelser
Straffelov i alt462427
Seksualforbrydelser i alt1215
Voldsforbrydelser i alt92100
Ejendomsforbrydelser i alt316265
Andre straffelovsforbrydelser i alt4247
Særlove i alt259418
Særlovgivning i øvrigt042
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Glostrup  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,600,8025,00