Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Gladsaxe  |  Enhed: -
2019M102020M10
Gladsaxe3,24,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Gladsaxe  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Gladsaxe24,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Gladsaxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd34 46934 334
Kvinder34 96034 869
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Gladsaxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte433406
Døde283295
Fødselsoverskud150111
Tilflyttede3 0572 899
Fraflyttede3 1753 170
Nettotilflyttede- 118- 271
Nettoindvandrede134-49
Korrektioner-27-15
Befolkningstilvækst139- 224
Kvinder
Levendefødte400394
Døde346346
Fødselsoverskud5448
Tilflyttede2 6092 536
Fraflyttede2 7562 778
Nettotilflyttede- 147- 242
Nettoindvandrede160-2
Korrektioner-91
Befolkningstilvækst58- 195
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gladsaxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 7083 640
Seksualforbrydelser i alt3737
Voldsforbrydelser i alt242220
Ejendomsforbrydelser i alt3 3593 269
Andre straffelovsforbrydelser i alt70114
Særlove i alt937860
Særlovgivning i øvrigt24
Sigtelser
Straffelov i alt582516
Seksualforbrydelser i alt2024
Voldsforbrydelser i alt153133
Ejendomsforbrydelser i alt378292
Andre straffelovsforbrydelser i alt3167
Særlove i alt497507
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Gladsaxe  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,600,7523,00